Nachádzate se tu: Úvod Blog Starostlivosť o vlasy Naozaj funguje? Aktívne látky produktu KRALUX a ich štúdie.

Naozaj funguje? Aktívne látky produktu KRALUX a ich štúdie.

Naozaj funguje? Aktívne látky produktu KRALUX a ich štúdie.

Veľmi často sa nás pýtate na štúdie, ktoré majú aktívne látky v produkte KRALUX obsiahnuté "za sebou", a preto sme sa v tomto článku pozreli na tie najdôležitejšie z nich a rozhodli sme sa ich vám bližšie predstaviť a priblížiť. Pozrieme sa tak na jednotlivé aktívne látky a vysvetlíme si jednotlivé štúdie podrobnejšie. Aktívne látky sú pre lepšiu orientáciu rozdelené do dvoch skupín a to na látky, ktoré zastavujú vypadávanie, urýchľujú rast nových vlasov a zlepšujú kvalitu pokožky hlavy (Capixyl, Redensyl a Defenscalp) a látky, ktoré bojujú so šedinami a navracajú pôvodnú farbu vlasov a fúzov ( Greyverse a Darkenyl).

Rýchle odkazy na štúdie:
- Redukcia vypadávania vlasov o 52%
- Zvýšenie syntézy kolagénu o 40 %
- Stimulácia a zrýchlenie rastu o 87 %
- V priemere 10 200 vlasov za 3 mesiace
- Pokles lupín u 54% dobrovoľníkov
- Zníženie hustoty šedín až o 81 %
- Klinická štúdia pre redukciu šedín

Začneme predstavením aktívnych látok proti vypadávaniu vlasov, rastu nových vlasov a zlepšeniu kvality pokožky hlavy.

CAPIXYL - AKTÍVNA LÁTKA

U tejto aktívnej látky bola vykonaná klinická štúdia so zameraním na stratu vlasov s cieľom overiť vplyv aktívnej látky Capixyl na rastový cyklus vlasov a tiež na zvýšenie hustoty vlasov.

Táto klinická štúdia bola vykonávaná In-Vivo (tzn. na skutočných ľuďoch s reálnymi problémami). Štúdie sa zúčastnilo 30 mužov s diagnostikovanou androgénnou alopéciou. Muži boli rozdelení do dvoch skupín, v ktorých sa jednej skupine aplikoval liek s 5 % aktívnej látky Capixyl a druhej skupine sa podával liek s placebom (bez aktívnej látky). U oboch skupín sa prípravky aplikovali 1x denne pred spaním po dobu 4 mesiacov. Po 4 mesiacoch sa vykonalo vyhodnotenie pomocou digitálnej obrazovej analýzy (TrichoScan). Po vyhodnotení sa dospelo k týmto výsledkom:

 1. U skupiny používajúcej prípravok s aktívnou látkou Capixyl došlo k navýšeniu hustoty anagénu (nových vlasov) v priemere o 15 % oproti skupine užívajúcej placebo, čo znamená, že užitím prípravku s 5 % aktívnej látky Capixyl dôjde po 4 mesiacoch k naštartovaniu rastu nových vlasov v priemere o 15%.
 2. U skupiny používajúcej prípravok s aktívnou látkou Capixyl došlo k redukcii hustoty telogénu (vypadávanie vlasov) oproti skupine užívajúcej placebo, čo znamená, že užitím prípravku s 5% aktívnej látky Capixyl dôjde po 4 mesiacoch k redukcii vypadávaniu vlasov v priemere o 52%.
 3. U viac ako 70% mužov bolo pozorované zlepšenie kvality vlasov pri užití prípravku s 5% aktívnej látky Capixyl.

Z vyššie uvedených výsledkov tak vyplýva, že aktívna látka Capixyl je tak v 5% koncentrácii naozaj efektívna v boji s androgénnou alopéciou.

Originál štúdie na stiahnutie TU.

Ďalej boli s aktívnou látkou Capixyl vykonané tieto ex-vivo (čiže "mimo živé", čo definuje biologické testy vykonávané mimo tela - na vlasových bunkách napríklad) a in-vitro (testy vykonávané v skúmavke na organizmoch a bunkách) testy:

STIMULÁCIA AKTIVITY KMEŇOVÝCH BUNIEK VLASOVEJ FOLIKULY - EX-VIVO.

Vlasové folikuly v anagénnej fáze boli izolované z pokožky hlavy 49 ročnej ženy a jedna časť vzorky bola ošetrovaná pomocou 1% roztoku Capixylu a druhá roztokom bez Capixylu po dobu 7 dní - Philpottova metóda. Vyhodnotenie sa vykonávalo pomocou fluorescencie a dospelo sa k týmto záverom:

 1. Capixyl zvyšuje počet aktívnych kmeňových buniek vlasových folikul a zlepšuje ich migráciu už po 7 dňoch od začiatku užívania v porovnaní s prípravkom bez Capixylu.

Originál štúdie na stiahnutie TU.

STIMULÁCIA SYNTÉZY KOLAGENÚ TYPU XVII - IN-VITRO.


Keranotinocyty (bunky) ošetrené 0,05%, 0,1% a 1% roztokom aktívnej látky Capixyl po dobu 24h boli vyhodnotené pomocou immunofluorescenčnej metódy.

Výsledkom tohto testu bolo zistenie, že v prípade použitia aktívnej látky Capixyl v koncentráciách 0,05, 0,1 a 1 % dôjde k zvýšeniu syntézy kolagénu o 9,15 resp. 40 % už po 24 hodinách od začiatku užívania, čo má za následok zvýšenie počtu a kvality kmeňových buniek v „zásobníku“ kmeňových buniek tzv. hrču (bulge), čo je miesto, kde sa vytvárajú a zhromažďujú kmeňové bunky vlasovej folikuly a nachádza sa asi uprostred medzi pokožkou hlavy a korienkom vlasu.

Originál štúdie na stiahnutie TU.

STIMULÁCIA BUNEČNEJ AKTIVITY - EX-VIVO

Vlasové folikuly v anagénnej fáze boli izolované z pokožky hlavy 49 ročnej ženy a jedna časť vzorky bola ošetrovaná pomocou 1% roztoku Capixylu a druhá roztokom bez Capixylu po dobu 7 dní - Philpottova metóda. Vyhodnotenie sa vykonávalo pomocou imunoznačenia Ki67 (fialovo) a bolo kvantifikované vo vlasovom korienku a vo vlasovom púzdre. Dospelo sa k týmto záverom:

 1. Po 7 dňoch od začiatku užívania došlo vďaka 1% roztoku s aktívnou látkou Capixyl k zvýšeniu bunkovej aktivity v oblasti vlasového puzdra o 46% a o 50% v oblasti korienku vlasov, čo má za následok lepšie vyživenie vlasového korienku, vyššiu aktivitu vlasovej matrixy a zlepšenie kvality. (rýchlosti rastu, hrúbky a zdravia) vlasov.

Originál štúdie na stiahnutie TU.

STIMULÁCIA RASTU NOVÝCH VLASOV.

Dva sety vlasových folikul v anagénnej fáze boli izolované z pokožky hlavy 49 ročnej ženy a jedna časť vzorky bola ošetrovaná pomocou 1% roztoku Capixylu a druhá roztokom bez Capixylu po dobu 11 dní - Philpottovho metóda. Vyhodnotenie (variácie dĺžky vlasov a predĺženie vlasov) bolo vykonané pomocou optického mikroskopu po 0, 4, 7 a 11 dňoch od začiatku užívania. Dospelo sa k týmto záverom:

 1. Užívaním Capixylu dochádza k stimulácii rastu a zrýchleniu rastu vlasov o 51 - 87% v porovnaní s placebom už za 11 dní od začiatku užívania.

Originál štúdie na stiahnutie TU.

ŠTÚDIA STIMULÁCIA RASTU VLASOV V POROVNANÍ S KONKURENČNÝMI AKTÍVNYMI LÁTKAMI - EX-VIVO.

Jedna vzorka vlasových folikulov v anagénnej fáze bola ošetrená pomocou roztoku 10-7 M Acetyl Tetrapeptidu-3 (zodpovedá 0,016% roztoku Capixylu), čo je účinná látka z aktívnej látky Capixyl a druhá vzorka bola ošetrená roztokom 120x10-7 M Minoxidilu (čo je konkurenčný produkt). Test bol vykonávaný po dobu 7 dní - Philpottova metóda. Predĺženie vlasov bolo vyhodnotené pomocou optického mikroskopu a dospelo sa k týmto záverom:

 1. Stimulácia rastu nových vlasov a ich predĺženie je 3x vyššia pri použití aktívnej látky Capixyl ako pri použití konkurenčného Minoxidilu.

Originál štúdie na stiahnutie TU.

REDENSYL - AKTÍVNA LÁTKA

U tejto aktívnej látky bola vykonaná klinická štúdia so zameraním na stratu vlasov s cieľom overiť vplyv aktívnej látky Redensyl na rastový cyklus vlasov a tiež na zvýšenie hustoty vlasov. Táto klinická štúdia bola vykonávaná In-Vivo (tzn. na skutočných ľuďoch s reálnymi problémami).

Účinnosť Redensylu v 3% koncentrácii bola hodnotená dvojito v slepom teste oproti placebu. Bolo vybraných 26 mužských dobrovoľníkov podľa nasledujúcich špecifických kritérií: medzi 18 a 70 rokmi, hnedé až tmavé vlasy, s minimálnou hustotou vlasov 150 vlasov/cm2 a 40 telogénnych vlasov/cm2, s klinicky potvrdeným stupňom 3. až 4. stupňa alopécie.

Dobrovoľníci aplikovali placebo alebo produkt s 3% Redensylom na celú pokožku hlavy každý deň po dobu 3 mesiacov. Pre každého dobrovoľníka bola definovaná oholená plocha hlavy s rozmerom 1,5 cm2, aby sa umožnilo meranie na okne 0,7 cm2 v dňoch D0, D28 a D84 od začiatku testu. Fototrichogramy boli realizované pomocou pridruženého fotoaparátu NIKON so systémom Canfield Epiflash a kontaktnou doštičkou na lisovanie vlasov na pokožke hlavy. Analýza bola vykonávaná s rozšíreným Photoshopom CS5 a povolené definovať, či boli vlasy v anagén, telogén alebo neurčenej fáze. Výsledky sú nasledujúce:

 1. Bol pozorovaný nevýznamný efekt pri použití placeba (mechanická aktivácia mikrocirkulácie) takmer bez ďalšieho vývoja po 1 mesiaci. Redensyl oproti tomu zvyšuje percento vlasov vo vnútri anagénnej fázy o 9% v porovnaní s placebom a po 3 mesiacoch klesá percento vlasov v telogénnej fáze o 17% oproti T0 po 3 mesiacoch. To v praxi znamená užitím aktívnej látky Redensyl sa po 3 mesiacoch užívania zastaví množstvo vypadávania vlasov o 15% v priemere a naštartuje rast nových vlasov v priemere o 9%.
 2. 85 % všetkých účastníkov, ktorí sa zúčastnili klinickej štúdie, potvrdilo, že zaznamenali zlepšenie v kvalite a hustote vlasov. Z meraní následne vyplynulo, že u všetkých testovaných osôb pribudlo v priemere okolo 10 200 nových vlasov za 3 mesiace od začiatku užívania prípravku s aktívnou látkou Redensyl.

Viac sa o štúdii môžete dozvedieť TU

DEFENSCALP - AKTÍVNA LÁTKA

Ide o aktívnu látku s extraktom z Vrbovky úzkolistej obsahujúcej aktívnu látku Oenothein B, ktorá obnovuje rovnováhu ekosystému pokožky hlavy, znižuje produkciu kožného mazu a redukciu lupín už po prvom použití. S touto aktívnou látkou boli vykonané tieto štúdie:

ŠTÚDIA PRODUKCIE KOŽNÉHO MAZU, VZHĽADU POKOŽKY HLAVY A VZNIKU LUPOV.

Štúdia bola vykonaná na 24 dobrovoľníkoch (muži aj ženy) s lupinami a mastiacou sa pokožkou hlavy. Boli testované dva prípravky - prvý prípravok obsahoval 1,5% aktívnej látky Defenscalp a druhý bol produkt bez akejkoľvek aktívnej látky - placebo. Boli zistené tieto výsledky:

 1. Pri používaní prípravku s aktívnou látkou Defenscalp došlo k výraznému zníženiu produkcie kožného mazu na pokožke hlavy po 15 dňoch od začiatku užívania u 58 % dobrovoľníkov a po 30 dňoch od začiatku užívania u 96 % dobrovoľníkov, čo malo za následok, že sa vlasy menej mastili a pôsobili zdravším dojmom.
 2. Pokles vzniku lupín bol pozorovaný už po prvých 3 dňoch od začiatku užívania lieku u 14 % dobrovoľníkov a po 30 dňoch od začiatku užívania lieku s aktívnou látkou Defenscalp bol pokles vzniku lupín pozorovaný u 54 % dobrovoľníkov.

Originál štúdie na stiahnutie TU.

Ďalej si predstavíme účinné látky, ktoré bojujú proti šedinám a dokážu zastaviť proces šedivenia.

GREYVERSE - AKTÍVNA LÁTKA

Táto látka je naozaj “vymakaná” čo sa štúdií týka, a preto sa pozrieme iba na tie najdôležitejšie, a tie sú:

KLINICKÁ ŠTÚDIA NA ZISTENIE VÝVOJA PIGMENTÁCIE VLASOV.

 

V tejto klinickej štúdii (in-vivo) bolo vybraných 15 mužských dobrovoľníkov trpiacich ranným štádiom šedivenia vlasov vo veku 18 - 35 rokov s priemernou hustotou šedín viac ako 20 %. Dobrovoľníci si aplikovali prípravok s 2% aktívnej látky Greyverse 1x denne po dobu 3 mesiacov na celú pokožku hlavy. Hodnotenie stupňa šedivenia bolo vykonané pomocou chromametrie a pomocou obrazovej analýzy. Výsledky boli nasledujúce:

 1. V 100% prípadov bolo zaznamenané pomocou chromametérie zlepšenie pigmentačného procesu vlasov v rozmedzí 5,3 - 32% po dobu 3 mesiacov od začiatku užívania prípravku s aktívnou látkou Greyverse.
 2. V 100 % prípadov bolo zaznamenané pomocou obrazovej analýzy zníženie hustoty šedín v rozmedzí minimálne 30 % (až do výšky 81 %).

Originál štúdie na stiahnutie TU (2,3)

KLINICKÁ ŠTÚDIA - ANALÝZA GÉNOVEJ EXPRESIE A VZŤAHU NA SYNTÉZU PROTEÍNU.

Ďalej bola u rovnakej skupiny dobrovoľníkov vykonaná analýza génovej expresie a jej vzťahu na syntézu proteínu. Test bol vykonaný s rovnakou skupinou 15 mužských dobrovoľníkov (trpiacich ranným štádiom šedivenia vlasov vo veku 18 - 35 rokov s priemernou hustotou šedín viac ako 20%), ktorým sa odobralo 10 vlasov na vyextrahovanie ARN. U týchto vlasov bola vykonaná analýza génovej expresie (qPCR) a pozorovanie zodpovedajúcich syntetizovaných proteínov. Výsledky boli nasledujúce:

 1. Po 3 mesiacoch od začiatku užívania prípravku s 2% aktívnej látky Greyverse došlo k nárastu syntézy MC1R proteínu o 180% a MITF proteínu o 36%, čo znamená, že použitím prípravku Greyverse vedie k postupnému zvýšeniu syntézy génu kľúčových pre melanogenézu a tým sa stimuluje proces pigmentácie vlasov a fúzov.

Originál štúdie na stiahnutie TU.

DARKENYL - AKTÍVNA LÁTKA

Posledná, ale zato jedna z najdôležitejších látok, ktorá bojuje so šedinami, je látka Darkenyl. S touto aktívnou látkou bolo, okrem mnohých ex-vivo a in-vitro štúdií, vykonaných aj niekoľko klinických štúdií, ktoré si bližšie následne predstavíme.

KLINICKÁ ŠTÚDIA PRE REDUKCIU ŠEDÍN.

Účinnosť lieku s 1% aktívnej látky Darkenyl bola hodnotená dvojito v slepom teste oproti placebu. Štyridsaťtri mužských dobrovoľníkov (vo veku 18 rokov a viac) so šedivými vlasmi boli zapojení do klinického hodnotenia. Dobrovoľníci boli rozdelení do dvoch skupín po 22 dobrovoľníkoch. Jedna skupina testovala liek s placebom, druhá skupina testovala liek obsahujúci 1 % aktívnej látky Darkenyl. Ošetrenie bolo aplikované v bezoplachovej masáži na pokožku hlavy, 1x denne po dobu 4 mesiacov. Výsledky boli nasledujúce:

 1. Po štyroch mesiacoch aplikácie lieku s 1% aktívnej látky Darkenyl došlo k významnému zníženiu podielu bielych vlasov v priemere o -17% oproti D0 (z 59% bielych vlasov pri D0 až na 49%), viac ako 2-krát účinnejšie ako placebo. Podiel bielych vlasov bol viditeľne znížený, pričom u najlepšieho respondenta došlo k zníženiu až na -56 % (z 90 % bielych vlasov pri D0 až na iba 40 % po 4 mesiacoch). Počas rastu vlasov nebol pozorovaný žiadny efekt bielych korienkov.

Viac sa o štúdii môžete dozvedieť TU.

KLINICKÁ ŠTÚDIA NA ZNÍŽENIE HOSTOTY ŠEDÍN NA PLOCHU POKOŽKY HLAVY.

Na začiatku testu bola všetkým testovaným subjektom oholená plocha hlavy o rozmere 1 cm². Dva dni po holení bola zhotovená snímka hlavy pomocou kombinácie NIKON D7100 so systémom Canfield Epiflash. Hustota šedín (počet/cm²) bola hodnotená špecifickým nástrojom pomocou Photoshopu na testovacej ploche 0,7 cm² (1 x 0,7 cm) na definovanej snímke. Všetky šedivé vlasy, ktorých koreň bol vo vnútri zóny analýzy, boli spočítané. Výsledky boli nasledujúce:

 1. Po štyroch mesiacoch kôry prípravkom s aktívnou látkou Darkenyl došlo k výraznému zníženiu počtu bielych vlasov na cm² o -6,8, čo je viac ako 3-krát účinnejšie ako placebo. Hustota bielych vlasov bola viditeľne znížená, s -55,7 bielych vlasov na cm² pre najlepšieho respondenta po štyroch mesiacoch, čo zodpovedá zníženiu o -33 420 bielych vlasov (priemerný povrch pokožky hlavy 600 cm²).

Originál štúdie na stiahnutie TU.


Chcete vyskúšať účinky produktu KRALUX priamo na sebe? Neváhajte a využite možnosť si objednať KRALUX teraz v akcii s dopravou zadarmo po celej SR.

Kúpiť KRALUX

Späť na prehľad

Mohlo by vás zaujímať

Zaručené tipy ako zastaviť šedivenie vlasov!

22. 3. 2023
Niekoho to stretne v dvadsiatich, niekoho napríklad až v štyridsiatich. Scenár je ale vždy rovnaký - najskôr si nájdete sem tam jeden šedivý vlas, ktorý rýchlo vytrhnete. A je po probléme. Potom ale začne šedivých vlasov pribúdať, najprv na stranách, potom na zátylku. Až sa začnú objavovať na celej…

Prečitať článok

Objednať

Balenie na mesiac (2 fľaštičky)

Balenie na mesiac (2 fľaštičky)

Doprava zadarmo

Doprava zadarmo

Garancia spokojnosti alebo vrátenie peňazí

Garancia spokojnosti alebo vrátenie peňazí

Jednorazový nákup

Jednorázový nákup
Jednorazový nákup - doručenie zadarmo po celej SR
€28 za celé balenie

Pravidelný mesačný odber

Jednorázový nákup
Pravidelne na vašu adresu – kedykoľvek zrušíte
€28 €24,50 za celé balenie Každý mesiac ušetríte €3,50 

Určite máte otázky

Prečo vaše vlasy a fúzy šedivejú? +

Predčasné šedivenie a nadmerné vypadávanie vlasov trápi stále väčšie percento našej populácie. Môže za to strata melanínu, ktorému predchádza oslabený proces melanogenézy a zvýšený oxidatívny stres v korienkoch vlasov.

Naozaj to funguje? +

Chcete sa zbaviť šedín hneď a bezo zvyšku. Tak to bohužiaľ budete musieť použiť farbu, žiletku alebo holiaci strojček. Ale vašu otázku chápeme a máme na ňu jednoduchú odpoveď. Sami sme muži v strednom veku, a tak sa problém šedín týka chtiac/nechtiac aj nás. Preto sme dlhú dobu študovali látky, ktoré dokážu proces šedivenia zastaviť a dokonca zvrátiť. Našli sme tie najlepšie na trhu a vyvinuli KRALUX®! Nepredávame tak vodičku zabalenú do peknej fľaštičky, ale špičkový kozmetický produkt obsahujúci tie najmodernejšie patentované aktívne látky podložené vedeckými štúdiami, ktoré aktívne bojujú proti šedinám, starnutiu a podpore rastu fúzov a vlasov. A za tým si stojíme! Produkt si tiež vyrábame sami v Ostrave, aby sme mali nad kvalitou a procesom výroby stopercentnú kontrolu (aj keď v Číne by nás to stálo o polovicu menej).

Kedy uvidím prvé výsledky? +

Sérum KRALUX® naozaj nie je prípravok, kedy po prvej aplikácii ihneď vidíte výsledok – zázraky na počkanie bohužiaľ nevieme, ale vieme im ísť pekne naproti. Pri pravidelnom užívaní séra 1x/deň sa dostavia prvé výsledky po 4 až 6 týždňoch užívania, kedy dochádza k redukcii prvých šedín v priemere o 30%, posilnenie folikul a naštartovanie procesu melanogenézy. Odporúčame však sérum KRALUX® užívať po dobu min. 3 mesiacov. Po tejto dobe naplno prejaví plný potenciál prípravku.

Ako sérum KRALUX® funguje +

Sérum KRALUX® oobsahuje patentovanú látku Greyverse™, ktorá svojimi účinkami priamo pôsobí na bunky (melanocyty) vo vlasových koríkoch, kde ovplyvňuje produkciu melanínu a zároveň redukuje oxidatívny stres, čím dokáže nielen zastaviť šedivenie, ale aj postupne navrátiť prirodzenú farbu vašich vlasov a fúzov.KRALUX®tiež obsahuje patentovanú látku Capixyl™, ktorá svojimi účinkami posilňuje vlasovú štruktúru, zabraňuje vypadávaniu vlasov a obnovuje ich prirodzený rastový proces.

Ako KRALUX® používať? +

Sérum KRALUX®sa používa 1x denne ideálne večer po sprche, kedy môže po celú noc pôsobiť. Malé množstvo séra naneste končekmi prstov do vlasov alebo fúzov, vmasírujte až na pokožku. Aspoň 1 hodinu od aplikácie nezmývajte a nechajte KRALUX®pôsobiť.

Ako dlho vydrží 1 ks balenia séra KRALUX®? +

Sérum KRALUX® obsahuje 2 fľaštičky po 15 ml. Výdrž je veľmi individuálna. Máme odskúšané, že jedno balenie pri aplikácii 1x denne na krátke fúzy a vlasy súčasne vydrží približne na 20 až 30 dní. Výdrž sa ďalej líši v závislosti od dĺžky vlasov, fúzov a množstva použitého séra na jednu aplikáciu.

Má KRALUX® nejaké vedľajšie účinky? +

Žiadne vedľajšie účinky neboli zistené. Výrobok je úplne bezpečný a samozrejme spĺňa všetky legislatívne štandardy EÚ.

Aké látky presne sérum KRALUX® obsahuje? +

Tu nájdete kompletné zloženie (INCI):

AQUA, MENTHA PIPERITA LEAF WATER, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, GLYCERIN, BUTYLENE GLYCOL, LECITHIN, PULLULAN, SCLEROTIUM GUM, XANTHAN GUM, PHENOXYETHANOL, POLYSORBATE 20, ACETYL TYROSINE, EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT, TOCOPHEROL, CITRIC ACID, ETHYLHEXYLGLYCERIN, CITRUS LIMON PEEL OIL, SODIUM BENZOATE, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, SODIUM PHYTATE, GLYCINE, LARIX EUROPAEA WOOD EXTRACT, POTASSIUM SORBATE, SODIUM METABISULFITE, LACTIC ACID, PALMITOYL TETRAPEPTIDE-20 AMIDE, DEXTRAN, CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT, ZINC CHLORIDE, ACETYL TETRAPEPTIDE-3, TRIFOLIUM PRATENSE EXTRACT, ALCOHOL, D-limonene, Citral, Coumarin, Linalool

Redensyl® - INCI: (Glycerin, Aqua, Sodium Metabisulfite, Larix Europaea Wood Extract, Glycine, Zinc Chloride, Camellia Sinensis Leaf Extract

Darkenyl™ - INCI: (Glycerin, Water, Acetyl Tyrosine, Sodium Metabisulfite, Glycine, Larix Europaea Wood Extract, Zinc Chloride, Camellia Sinensis Leaf Extract)

Greyverse™ - INCI: (Glycerin, Water, Palmitoyl Tetrapeptide-20 Amide)

Capixyl™ - INCI: (Butylene Glycol, Aqua, Dextran, Acetyl Tetrapeptide-3, Trifolium Pratense (Clover) Flower Extract)

Defenscalp™ - INCI: (Water, Epilobium Angustifolium Flower/Leaf/Stem Extract)

O nás

Naším cílem bylo vytvořit kvalitní produkt a služby okolo něj, které pomáhají dělat život lepší či jednodušší. Produkt, za který se nikdy nebudeme stydět a který budeme sami používat. Naší prioritou jsou především spokojení zákazníci. Spokojenost kupujícího je vždy na prvním místě, protože víme, že nejlepší reklama je vždy pozitivní recenze či doporučení spokojeného zákazníka.

Více o nás

Hore